Názov firmy
EMPOLAS s.r.o.

Telefón a e-mail:
+421 904 201 342 | +420 730 897 264
info@empolas.com

Adresa
Horní Lán 1196/9
779 00 Olomouc
IČO: 03514765  DIČ: CZ03514765
Bankové spojenie:  UniCredit Bank: 1539560006 / 1111
IBAN: SK1911110000001539560006     BIC (SWIFT): UNCRSKBX