co je pro nás důležité

Certifikácia EKO-KOM, a.s.

Spoločnosť EMPOLAS s.r.o. získala certifikáciu EKO-KOM, a.s. a je zapojená do Systému združeného plnenia EKO-KOM.